top of page
  • Writer's pictureKatarina Klinge

Keikkatyö muuttaa muotoaan - panosta työntekijäkokemukseen ja erottaudu joukosta

Keikkatyö on yhä kasvava trendi. Epävarma taloudellinen tilanne ja krooninen osaajapula eri aloilla ovat luoneet tarpeen joustavalle työvoimalle. Jatkuva noususuhdanne keikkatyön suosiossa on tuonut mukanaan runsaasti keikkatyötä tarjoavia yrityksiä.

Koska keikkatyöntekijöitä tarvitaan entistä enemmän, kilpailu parhaista osaajista on tiukkaa. Keikkatyöntekijöillä on valtaa valita, missä he haluavat työskennellä. Miten siis voit erottua ja houkutella heidät yritykseesi?Osaajien houkutteluun tarvitaan enemmän kuin perustekijät

Vaikka perusasioilla, kuten kilpailukykyisellä palkalla ja runsailla työtilaisuuksilla, on roolinsa, ne eivät yksin riitä houkuttelemaan osaajia. Moni kilpailija tarjoaa samat edut. Tässä kohtaa työntekijäkokemuksen merkitys korostuu. Erinomainen työntekijäkokemus sitouttaa keikkatyöntekijöitä, jotka ovat siten myös motivoituneempia tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Työntekijäkokemuksen korostaminen voi olla se kilpailuetu, joka vetää parhaat keikkatyöntekijät puoleesi.

Mutta miten luoda mainio keikkatyöntekijäkokemus?

Keikkatyöntekijäkokemuksen avaintekijät:

  • Helppous ja selkeys: Joustavuus on keikkatyössä valttia. Keikkatyöntekijöiden tulisi voida nähdä helposti ja selkeästi kaikki saatavilla olevat työvuorot ja varata niitä ilman ylimääräistä vaivaa.

  • Laadukas yhteistyö: Kokemus työpaikasta on monen asian summa, mutta hyvällä yhteistyöllä päästään pitkälle. Takaamalla sujuvan ja laadukkaan yhteistyön yrityksen ja keikkatyöntekijän välillä parannat työntekijäkokemusta.

  • Teknologian hyödyntäminen: Modernit työkalut, kuten mobiilisovellus tekee keikkavuorojen selailusta, varaamisesta ja tuntien kirjaamisesta vaivatonta ja sujuvaa työntekijälle.

  • Kommunikointi: Nopea ja selkeä kommunikointi on avainasemassa työntekijäkokemuksessa. Keikkatyöntekijöiden ja työnantajien välillä on oltava avoin ja tehokas viestintäkanava. Näin työnantaja välttää puhelu- ja viestittelyrumban, ja työntekijä saa tiedon avoimista keikkatöistä kätevästi mobiilisovelluksen kautta, ilman että joutuu kaivelemaan vapaita vuoroja esimerkiksi WhatsApp-keskusteluista.

Planier tarjoaa ratkaisun näihin tarpeisiin, helpottaen keikkatyön hallintaa ja parantaen samalla työntekijäkokemusta. Planierin avulla saat parhaat osaajat avoimiin työvuoroihin, ja lisäksi se on investointi parempaan työntekijäkokemukseen. Tutustu Planier -keikkatyön hallintaohjelmaan ja houkuttele parhaat keikkatyöntekijät joukkoosi!

bottom of page