top of page

Palkka-aineisto 

Planieriin kirjataan toteutuneet työvuorot, joista muodostetaan työehtosopimuksen mukaiset lisät ja ylityökorvaukset automaattisesti. TES-tulkittu palkka-aineisto ladataan Planierista CSV-tiedostona, joka luetaan sisään Procountoriin. 

Laskutusaineisto 

Planierissa palkkalajeille voidaan määritellä myös laskutushinnat, joiden perusteella laskutusaineisto muodostetaan toteutuneista tunneista. Hinnoittelu voi olla tuntihintaista tai kerroinpohjaista. Palkkalajeille voi määritellä mm. TES-, ammattinimike-, asiakas- tai työntekijäkohtaisia laskutushintoja. Muodostettu laskutusaineisto voidaan siirtää integraatiolla suoraan Planierista Procountoriin.

Lue lisää Procountorista: procountor.fi

Procountor Taloushallinto on monipuolinen taloushallinnon ohjelmisto, joka sisältää kaiken tarvittavan talouden hallintaan ja kirjanpitoon.

bottom of page