top of page

Planier tilitoimistoille

Planierin avulla saat asiakkaaltasi palkka-aineiston valmiiksi TES-tulkittuna ja aina oikeassa muodossa.

tyoajanseuranta

Helppoutta asiakkaalle, tehokkuutta tilitoimistolle.

Tuntikirjaus helposti milloin ja missä vain

Työntekijät kirjaavat toteutuneet työtuntinsa mobiilisovelluksella. Samalla voi helposti jättää esimerkiksi palkanmaksuun tai laskutukseen liittyviä lisätietoja.

Palkka- ja laskutusaineisto automaattisesti

Planier muodostaa toteutuneista työtunneista automaattisesti TES-tulkitun palkka-aineiston sekä laskutusaineiston. Tulkittu aineisto voidaan siirtää integraatioilla suoraan palkanmaksu- ja laskutusjärjestelmiin.

Palkka- ja laskutusaineisto automaattisesti toteutuneista tunneista

Palkka- ja laskutusaineisto

Työaikaleimaukset helposti omalla puhelimella

Planier-mobiilisovelluksella voi työpäivän aluksi ja lopuksi leimata työvuoron alkaneeksi ja loppuneeksi. Leimauksen sijaintitieto voidaan tallentaa, jolloin työntekijän olinpaikka leimauksen hetkellä voidaan varmistaa.

Hallintokäyttäjä tai asiakas voi tarkistaa ja hyväksyä tunnit

Kaikkia toteutuneita työtunteja voi tarkastella kootusti Planierissa ja niitä voi tarvittaessa muokata. Tunnit voi hyväksyä ennen palkka- ja laskutusaineiston muodostamista.

toteutuneet työtunnit
Työaikaleimaus
Tuntikirjaus

Säästä aikaa ja minimoi virheet

Planier säästää aikaa palkkojen käsittelystä, kun toteutuneista työtunneista muodostetaan automaattisesti TES-tulkittu palkka- ja laskutusaineisto.

Tuntikirjaus mobiilisovelluksella

Automaattinen TES-tulkinta

Tuntikirjaus tai työaikaleimaukset onnistuvat helposti omalla puhelimella.

Aineisto aina oikeassa muodossa

Check _orange
Check_orange
Check_orange

Kun asiakkailla on käytössään Planierin tuntikirjaus, tulee palkka-aineisto tilitoimistolle aina oikeassa muodossa ja valmiiksi TES-tulkittuna.

TES-tulkittu aineisto voidaan siirtää integraatioilla suoraan palkanmaksu- ja laskutusjärjestelmiin.

Lue lisää integraatioista täällä.

katkoviiva
lennokki.png

Myös laskutusaineisto voidaan muodostaa Planierissa toteutuneiden tuntien perusteella, eikä laskutettavia tunteja tarvitse ylläpitää erillisessä paikassa.

Laskutusaineiston muodostaminen

Palkkalajeille voi määritellä mm. TES-, ammattinimike-, asiakas- tai työntekijäkohtaisia laskutushintoja.

Laskutushinnat

Planierissa palkkalajeille voidaan määritellä laskutushinnat, joiden perusteella laskutusaineisto muodostetaan toteutuneista tunneista. Hinnoittelu voi olla tuntihintaista tai kerroinpohjaista.

Hinnoittelu

Muodostettu laskutusaineisto voidaan siirtää integraatiolla suoraan Planierista laskutusjärjestelmään.

Lue lisää Planieriin toteutetuista laskutusintegraatioista täällä.

Laskutusaineisto

TES-tulkitun palkka-aineiston muodostaminen

Kun palkka-aineisto mallinnetaan Planierissa, riittää, että työntekijät kirjaavat tuntinsa Planier-mobiilisovellukseen.

Lisät ja ylityökorvaukset

Eri työehtosopimuksille määritetään työaikalisien ja ylityökorvausten muodostumisperusteet, muodostettavat palkkalajit sekä niiden hinnoittelu. Planier muodostaa lisät ja ylityökorvaukset automaattisesti toteutuneille työvuoroille.

Vapaat ja poissaolot

Työvuorojen lisäksi työntekijöille voidaan merkitä poissaoloja ja vapaita, määrittää niistä muodostettavat palkkalajit sekä siirtää poissaolot valmiiksi hinnoiteltuina palkanlaskentajärjestelmään.

Tulkittu aineisto voidaan ladata CSV-tiedostona tai siirtää integraatiolla suoraan käytössä olevaan palkanmaksujärjestelmään.

Lue lisää Planieriin toteutetuista palkkaintegraatioista täällä.

Palkka-aineisto

bottom of page